Adatvédelmi nyilatkozat

Czibla Edit e.v. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók és a megrendelők/foglalók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók/megrendelők/foglalók  cég által kezelt személyes adatait.

A szállás előzetes lefoglalása, megrendelésére online felületen (megrendelő űrlapok, kapcsolati űrlapok) is történhet, regisztráció nélkül, a szükséges adatok megadásával. Az online felületen regisztráció nélkül, az előzetes foglalás során megadott adatok nem kerülnek be a regisztrált felhasználók adatbázisába, a megrendelési/foglalási folyamat nem minősül regisztrációnak. Regisztrációs folyamatot csak az ügyfél/megrendelő/vendég kifejezett kérésére indítunk el.

Az adatkezelő címe: 4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 16/b
Az adatkezelő elérhetőségei:

Telefon: +36 30 457-44-27

Email: cziblaedit@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál, illetve a megrendelése/foglalása elküldése alkalmával  kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, vagy a cég elérhetőségein küldött megrendelések/foglalások feladói

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során, vagy a megrendeléskor/előzetes foglaláskor elküldött, megadott a megrendelés/foglalás teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelés/foglalás teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Czibla Edit

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés/foglalás teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek. A törlés tényéről az érintettek külön értesítést nem kapnak.

A  megrendelő/vendég kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést/foglalást küldött el, akkor az előzetes foglalás elküldése pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy soron kívüli törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó/megrendelő/vendég erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó/megrendelő/vendég kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó/megrendelő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Kérdése van? Hívjon bizalommal!

+36 (30) 457-4427

Ajánlatkérés